Тема:

Здравно застраховане

1 - 5 резултата от 5 общо

Промяна на лимита за изискване на оригинални финансови документи по Медицинска застраховка

28 март 2023 | 11:30

Дружеството стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД. От края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД.

22 март 2023 | 11:15

Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

21 март 2023 | 08:00

“Фи Хелт Застраховане” АД e акционерно дружество с лиценз на застраховател от 2013- та година, действащо на територията на Р България.

20 март 2023 | 11:00

Алианц Банк България притежава дългосрочен кредитен рейтинг "BBB+" със стабилна перспектива, потвърден от Fitch Ratings Ltd на 13.07.2022 година

17 март 2023 | 12:00