Нов лимит за медицинска застраховка от Дженерали Застраховане АД

Промяна на лимита за изискване на оригинални финансови документи по Медицинска застраховка
Нов лимит за медицинска застраховка от Дженерали Застраховане АД
Източник: Дженерали Застраховане АД

Във връзка с възможността за он-лайн подаване на претенции по медицинско застраховане, бихме искали да Ви уведомим, че УС на „Дженерали Застраховане“ АД взе решение за увеличаване на лимита, до който претенциите могат да бъдат разглеждани въз основа на сканирани копия на финансовите документи.  

Новият лимит е 1000.00 лева, което е приложимо за претенциите след 08.03.2023 г. 

При претенциите над 1000.00 лева застрахованите лица трябва да представят оригинали на всички разходо-оправдателни документи – фактури и фискални бонове. 

При представени сканирани или ксерокопия на финансови документи, Застрахователят си запазва правото да изиска същите в оригинал, с цел определяне основанието и размера на дължимото обезщетение.