„Фи Хелт Застраховане” АД

“Фи Хелт Застраховане” АД e акционерно дружество с лиценз на застраховател от 2013- та година, действащо на територията на Р България.
„Фи Хелт Застраховане” АД

“Фи Хелт Застраховане” АД e акционерно дружество с лиценз на застраховател от 2013- та година, действащо на територията на Р България. В началото стартира под наименованието ЗОК Фи Хелт . Като млада и динамично развиваща се компания бързо успява да намери своето място на застрахователния пазар. Днес “Фи Хелт Застраховане” АД е с утвърдени позиции и изразена конкурентоспособност.

С ясна стратегия и визия за развитие изгражда добри професионални взаимоотношения с нови и дългогодишни бизнес партньори. Чрез дейността си на Застраховател, “Фи Хелт Застраховане” АД изразява и своята мисия „ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО, МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!”.

„Фи Хелт Застраховане” АД е едноличен собственик на „Служба по трудова медицина – Фи Хелт” ЕООД и разполага със собствени медицински центрове, оборудвани с най-модерна апаратура.

Организационна структура:

Съвет на Директорите:

Председател - г-н Евгени Луканов
г-н Никола Бакалов
д-р Милена Касапова

Изпълнителен директор:

д-р Милена Касапова

управление: д-р Милена Касапова

адрес: кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2

тел: 02 / 445 6664

e-mail: fihealth@fihealth.bg

уеб сайт: https://www.fihealth.bg