ЖЗК „Съгласие” АД

Дружеството стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД. От края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД.
ЖЗК „Съгласие” АД

ЖЗК „Съгласие” АД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, отговарящи в най-голяма степен на нуждите и очакванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти, както и на тенденциите на застрахователния пазар. Нашите продукти съчетават рискови покрития и възможности за спестяване, които да задоволят максимално нуждите на клиентите ни и да запазят финансовия им комфорт и стандарт на живот и в бъдеще.

Дружеството стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД. От края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД. През май 2017 г. към акционерите на дружеството се присъединява „Тексим банк“ АД, а от ноември 2018 г. и ПОК „Съгласие“ АД.

Продуктите ни са създадени, за да позволят да осъществите плановете си и да осигурите спокойствието и сигурността, от които се нуждаете във Вашето забързано ежедневие.

Един от основните продукти, с които ЖЗК „Съгласие" АД стартира дейността си на българския пазар, е продуктът „Фондполица” - атрактивна комбинация между класическите параметри на застраховка „Живот” и възможност за по-висока доходност. Продуктът се характеризира с максимална гъвкавост и лесно може да бъде адаптиран към индивидуалните предпочитания и рисковия профил на всеки отделен клиент.

С годините, нашата цел е да променяме предлаганите продукти съобразно очакванията и нуждите на потребителите на застрахователни услуги, както на физическите лица, така и на юридическите лица. Затова стремежът на дружеството е служителите, средния и висшия мениджмънт да имат отворени инстинкти за новости, да бъдат способни да превръщат тези новости в подобрения или въвеждане на нови продукти, процеси или услуги.

Сред продуктите на ЖЗК „Съгласие” АД са:

 • Застраховка „Живот”;
 • Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд;
 • Детска застраховка;
 • Рискова застраховка „Живот";
 • Застраховка „Живот” на кредитополучател;
 • Застраховка „Злополука”;
 • Допълнителни пакети „Злополука” и „Критично заболяване”, които могат да бъдат добавяни към дългосрочните застраховки „Живот”.

Дружеството следи бизнес-тенденциите и предлага разнообразие от продукти за работодателите, с които на разумна цена да се осигури едновременно мотивация за персонала чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки и защита срещу рисковете, свързани с дейността:

 • Групова застраховка „Живот”;
 • Групова рискова застраховка „Живот”;
 • Групова застраховка „Злополука”;
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука”.
   

За  ЖЗК „Съгласие“ АД е важно да се обърне внимание и да се осигури защита на детското здраве. За целта Дружеството разпространява застрахователни продукти, които са насочени към родителите, детските градини и учебните заведения:

 • Детска застраховка;
 • Групова рискова застраховка „Живот” за учащи и деца от детски градини и ясли;
 • Групова застраховка „Злополука” за учащи и деца от детски градини и ясли.

 

Клонова мрежа:

Централен офис – София, бул. Тодор Александров № 117

тел: 02/ 933 79 20; 02/ 933 79 11; 

факс: 02/ 933 79 19

e-mail: office@saglasielife.bg

уебсайт: http://www.saglasielife.bg/


Отдел „Продажби”
тел. 02/ 933 79 21; 02/ 933 79 38
моб. тел: 0885 353 345, 0885 682 290

София - Агенция Витоша

Младост 4, Бизнес парк - София, сграда 5, партер
тел. 02/931 37 22; 0884 68 52 78
e-mail: office.vitosha@saglasielife.bg

Бургас

ул. Цар Симеон I № 56
тел.056/ 83 22 62;
e-mail: office.burgas@saglasielife.bg

Варна

ул. Любен Каравелов № 5
тел. 052/80 16 65; 0885 505 580
e-mail: office.varna@saglasielife.bg

Велико Търново

ул. Цар Теодор Светослав 29
тел.066/ 860 046, 0885 363 663
e-mail: svetla.mincheva@saglasielife.bg

Габрово

ул. Лазар Донков 4 /офис на Тексимбанк/
тел. 0885 363 663
e-mail: svetla.mincheva@saglasielife.bg

Плевен

ул. Сан Стефано № 3А
тел. 064/ 80 50 62
моб. тел. 0888/ 55 14 01
e-mail: office.pleven@saglasielife.bg

Пловдив

ул. 4-ти януари № 34, офис 4
тел. 032/ 62 04 93
моб.тел. 0885/ 37 63 69
e-mail: office.plovdiv@saglasielife.bg

Русе

ул. Константин Иречек № 10, ет.2
тел.082/ 82 33 37
моб.тел. 0885/ 897 000
e-mail: office.ruse@saglasielife.bg


Клиентите на ЖЗК „Съгласие“ АД могат да бъдат обслужени и в офисите на "Съгласие инс брокер" в следните градове:
Асеновград

ул. “Цар Иван Асен II” № 13
тел. 0331/ 62 058, 0885 307 400

Благоевград

бул. "Тодор Александров" 49 А
тел. 073/886831, 0888984098

Ботевград

ул. “Акад. Стоян Романски” № 14
тел. 0723/ 65 815, 0882 547 994

Варна 2

ул. Бачо Киро № 1
тел. 052/ 602 686, 0884 928 405

Варна

ул. “Любен Каравелов ” 5
тел. 052/ 801 665, 0885 150 825

Видинул. Акад. Стефан Младенов № 11
тел. 094/ 601 275, 0884 795 151

Враца

ул. “Мито Орозов” № 2
Тел. 092/ 620 267, 0885 306 181


Горна Оряховица

ул. Вичо Грънчаров № 10
тел. 0618/ 20 131, , 0884 154 271

Гоце Делчев

ул. Васил Левски № 1
тел. 0751/ 60 717, 0887 303 135

Димитровград

ул. Химкомбинатска № 3
тел. 0391/ 65 257, 0885 150 829

Добрич

пл. Свобода, обект № 18, офис 706
тел. 058/ 600 833, 0884 928 405

Дупница

ул. Христо Ботев № 20 офис 8
тел. 0701/ 40 008; 0884 877 191

Ихтиман

ул. Цар Освободител № 72
тел. 0884 928 401

Казанлък

ул. Рила № 8, ет. 3
тел. 0431/ 64 146, 0887 181 404

Карлово

ул. Летец капитан Дойчин Бояджиев № 6
тел. 0331/ 381 20, 0886 170 181

Козлодуй

ул.Христо Ботев блок 1-5
Тел. 0973/ 811 21

КостенецЖП Гара - Костенец
тел. 0884 188 757

Костинброд

ул. Раковски № 9, ет. 1
тел. 0721/ 60 027

Кърджали

ул. Георги Кондолов № 11
тел. 0884 877 021

Кюстендил

ул. Генерал Крум Лекарски № 18
тел. 078/ 522 022, 0885 151 343

Ловеч

бул. България № 10 (сградата на Тексим банк)
тел. 068/ 601 236, 0885 392 233

Монтана

бул. “Александър Стамболийски” № 13, ет. 1
тел. 096/ 306 623, 0887 304 405

Пазарджик

бул. Александър Стамболийски № 14
тел. 034/ 440 480, 0888 836 744

Перник

ул.Райко Даскалов № 1
тел. 076/ 604 110 , 0886 383 308

Петрич

ул. „Македония” № 4
тел. 0745/ 61 916, 0886 017 991

Пирдоп

ул. Славци № 21
тел. 0884 928 441

Раднево

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК, ул. Г. Димитров 13
Тел. 0884 200 093

Разград

бул. „Васил Левски” № 4
тел. 084/ 66 12 47, 0889 706 112

Разлог

ул. Хан Аспарух № 7
тел. 0747/ 80 198, 0882 315 739

Самоков

ул. Хан Кубрат № 3
тел. 0722/ 60 079, 0885 306 212

Сандански

ул. “Гоце Делчев” № 37
тел. 0746/ 32 528, 0899 005 100

Свищов

ул. ”Димитър Г. Анев“ № 8
тел. 0631/ 60 479, 0882 292 303

Силистра

ул. Добрич № 80
тел. 086/ 820 286, 0882 292 300

Сливен

ул. Г. С. Раковски № 17
тел. 044/ 630 677, 0884 795 100

Смолян

бул. “България” № 1A /сградата на х-л Дикас/
тел. 0301/ 69 308, 0885 151 309

София

ул. Фр. Ж. Кюри № 20, ет.1
тел. 02/ 816 45 77, 0886 025 205

София

ул. Позитано № 9А
Тел. 02/ 988 57 92, 0884 877 191

София

бул. „Мария Луиза“ № 107
Тел. 02/83 28 090, 0884 878 797

София

ул. Черковна № 38
Тел. 02/ 944 65 26, 0884 741 103

Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 98, комплекс "Верея"
тел. 042/ 623 341, 0885 331 302

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК РУДНИК ТРОЯНОВО 1
с. Трояново
Тел. 0886 212 250

РУДНИК ТРОЯНОВО СЕВЕР
с. Ковачево
Тел. 0882 264 626

РУДНИК ТРОЯНОВО 3
с. Медникарово
Тел. 0888

Търговище

ул. Христо Ботев № 20, ет. 1
Тел. 0601/ 69 216, 0887 304 797

Хасково

бул. България № 124, ет. 1 , офис 12
тел. 038/ 664 421, 0885 151 097

Шумен

ул. Патлейна № 10
тел. 054/ 860 263, 0884 096 532

Ямбол

ул.Търговска № 6, ет. 1
тел. 046/ 98 30 36, 0884 188 626