Тема:

ЗД "БУЛ ИНС" АД

1 - 5 резултата от 7 общо

ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането.

17 март 2023 | 18:00

Промяната влиза в сила от 20.02.2023 и касае отстъпките

20 фев. 2023 | 12:00

Промяната влиза в сила от 14.02.2023 и касае отстъпките

14 фев. 2023 | 16:00

Промяната влиза в сила от 10.02.2023 и касае отстъпките

10 фев. 2023 | 10:40

Влиза в сила от 10.02.2023 година и касае отстъпките

09 фев. 2023 | 09:00