Промяна на тарифита по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс

Промяната влиза в сила от 20.02.2023 и касае отстъпките
Промяна на тарифита по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс
/ източник: ЗД "БУЛ ИНС" АД

С решение от 17.02.2023г. съвета на директорите на ЗД "БУЛ ИНС" АД уведомяват, че са приети промени по тарифата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, които влизат в сила от 20.02.2023г, като промените се отнасят за предоставените отстъпки :

Променя се на 19 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст до 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС, година на регистрация и регион на упрваление.

 Променя се на 30 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 1 от тарифата на компанията.

Променя се на 31 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 2  от тарифата на компанията.

Променя се на 38 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 3 от тарифата на компанията.

Променя се на 35 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 5 от тарифата на компанията.

Всички останали правила, уредени с вътрешни указания и заповеди на ЗД "БУЛ ИНС" АД, остават непроменени.