Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс

Влиза в сила от 10.02.2023 година и касае отстъпките
Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс
/ източник: ЗД "БУЛ ИНС" АД

С решение от 09.02.2023г. съвета на директорите на ЗД "БУЛ ИНС" АД уведомяват, че са приети промени по тарифата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, които влизат в сила от 09.02.2023г.

Ето и промените :

Променя се на 8 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст до 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 1 от тарифата на компанията.

Променя се на 7 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст до 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5 от тарифата на компанията.

 Променя се на 11 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 1 от тарифата на компанията.

Променя се на 14 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 2 и Таблица 5 от тарифата на компанията.

Променя се на 17 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС с регион на управление съгласно Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 от тарифата на компанията

Променя се на 19 % допълнителната отстъпка за леки МПС собственост на ЮЛ, независимо от обем на двигател с регион на управление съгласно Таблица 3 от тарифата на компанията

Променя се на 18 % допълнителната отстъпка за леки МПС собственост на ЮЛ, независимо от обем на двигател с регион на управление съгласно Таблица 4 и Таблица 5 от тарифата на компанията

 


Всички останали правила, уредени с вътрешни указания и заповеди на ЗД "БУЛ ИНС" АД, остават непроменени.