Тема:

Трансфер на технологии и иновации във фармацията

1 - 2 резултата от 2 общо

Софтуерни и дигитални специалисти от компанията ще обучават студенти от магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

24 март 2023 | 13:00

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации.

01 фев. 2023 | 12:00