Тема:

Кредит

1 - 5 резултата от 11 общо

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

08 ноем. 2023 | 12:10

През септември основният лихвен процент беше повишен на 3,53 на сто при 3,29 на сто през август и 3,12  на сто през юли.

01 ноем. 2023 | 10:10

Заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

09 окт. 2023 | 12:00

Конкретни калкулации каква икономия ще се реализира с пример от „Моите пари“

21 авг. 2023 | 13:10

Според ФЕД икономиката расте с умерен темп, процесът на създаване на работни места е солиден, нормата на безработица е ниска, а инфлацията надхвърля поставената цел от 2%.

31 юли 2023 | 12:20