Тема:

Кредит

1 - 5 резултата от 8 общо

Конкретни калкулации каква икономия ще се реализира с пример от „Моите пари“

21 авг. 2023 | 13:10

Според ФЕД икономиката расте с умерен темп, процесът на създаване на работни места е солиден, нормата на безработица е ниска, а инфлацията надхвърля поставената цел от 2%.

31 юли 2023 | 12:20

Действията целят да създадат „стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите“.

26 апр. 2023 | 12:00

Добрата новина е, че в този случай има как да промените решението си без да понесете големи загуби.

05 апр. 2023 | 09:15

Дружеството е регистрирано като финансова институция съгласно удостоверение № BGR00370 на Българска Народна Банка.

04 апр. 2023 | 12:00