Тема:

Бързи кредити

1 - 5 резултата от 7 общо

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

05 юли 2024 | 08:00

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

08 ноем. 2023 | 12:10

Заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

09 окт. 2023 | 12:00

Конкретни калкулации каква икономия ще се реализира с пример от „Моите пари“

21 авг. 2023 | 13:10

Добрата новина е, че в този случай има как да промените решението си без да понесете големи загуби.

05 апр. 2023 | 09:15