Жилищните кредити продължават да се увеличват

На годишна база другите кредити нарастват с 6.3% (3.9% годишно повишение през април 2024 г.), като достигат 418.4 млн. лева
Жилищните кредити продължават да  се увеличват
Източник: БНБ

В края на май 2024 г. жилищните кредити на домакинствата са 21.805 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 24.4% (23.9% годишно увеличение през април 2024 година), сочат данни на БНБ.

Потребителските кредити възлизат на 17.956 млрд. лв. и се увеличават с 13.9% спрямо май 2023 г. (14% годишно повишение през април 2024 година). Общо кредитите на домакинствата са 41.479 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на май 2024 година. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 18.8% (18.6% годишно повишение през април 2024 година).

Кредитите на фирмите нарастват с 8.4% на годишна база през май (8.6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 45.603 млрд. лв. (23% от БВП).

На годишна база другите кредити нарастват с 6.3% (3.9% годишно повишение през април 2024 г.), като достигат 418.4 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 11.4% на годишна база през май 2024 г. (11.6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца са 472.5 млн. лева.

Нетните вътрешни активи са 105.441 млрд. лв. в края на май. Те се увеличават с 19.5% спрямо същия месец на 2023 г. (19% годишно повишение през април 2024 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 104.515 млрд. лв. и нараства спрямо май 2023 г. със 17.9% (17.6% годишно увеличение през април 2024 година). През май 2024 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 13.6%, като достигат 97.681 млрд. лв. (13.9% годишно повишение през април 2024 година).

Увеличавата се на годишна база депозитите и на фирмите, и на гражданите. Бизнесът е с 43.773 млрд. лв. (22.1% от БВП) депозити в края на май. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 6.7% (7.4% годишно повишение през април 2024 година). Депозитите на домакинствата са 82.827 млрд. лв. (41.8% от БВП) в края на май. Те се увеличават с 11.7% на годишна база (11.1% годишен ръст през април 2024 година.

През май 2024 г. широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база с 8.6% (8.3% годишно нарастване през април 2024 година). В края на май 2024 г. широките пари са 157.876 млрд. лв. (79.7% от БВП3) при 157.078 млрд. лв. към април 2024 г. (79.3% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 – пари извън парично-финансови институции и овърнайт-депозити в левове и чуждестранна валута – се увеличава през май 2024 г. с 8.5% на годишна база (8.3% годишен ръст през април 2024 година).