Размерът на кредитите в България нараства с над 11% за година

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.
Размерът на кредитите в България нараства с над 11% за година
Източник: НСИ

По данни на БНБ през третото тримесечие се отчита нарастване и на депозитите, и на кредитите на фирми и домакинства, като броят им към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.9%, а общият им размер – с 11.3%.

Кредитите на фирмите са 150 хил. броя, като намаляват на годишна база с 0.1%. Размерът на тези кредити е 43.686 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.1%, а размерът им се увеличава 1.5%.

Да погасим ли предсрочно кредита си?

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (21.4%) и Операции с недвижими имоти (10.4%).

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

При домакинствмата за третото тримесечие броят на кредитите нараства на годишна база с 0.9%, като достига 2.853 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14%, като достига 36.921 млрд. лева. Спрямо предходното тримесечие броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им – с 4.1%.

В общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 26.4%. 

„СТИК-КРЕДИТ“ АД