БНБ пак вдигна основната лихва, ето кой ще пострада от тази промяна

През септември основният лихвен процент беше повишен на 3,53 на сто при 3,29 на сто през август и 3,12  на сто през юли.
БНБ пак вдигна основната лихва, ето кой ще пострада от тази промяна
Източник: БНБ

БНБ отново повиши основния лихвен процент. От днес той става  3,79 на сто. За сравнение през октомври банката определи простата годишна лихва на 3,64 на сто.  

През септември основният лихвен процент беше повишен на 3,53 на сто при 3,29 на сто през август и 3,12  на сто през юли. Нивото на основната лихва започна да расте от септември миналата година в синхрон с политика на ЕЦБ.  

От 1 септември Българската народна банка отново вдигна основната лихва в размер на 3.53 на сто.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент. Така, за този месец, наказателната лихва става 13,79% и борчлиите ще бъдат засегнати. Припомняме, че наказателната лихва се начислява към просрочия на данъци, такси и други дългове към държавата. 

Европейската централна банка запазва лихвените проценти, но отхвърля възможността за бъдещи намаления

Основният лихвен процент няма отношение към лихвите по кредити. Преобладаващата част от търговските банки образуват лихвите си въз основа на цената на привлечения ресурс в банковата система.