Тема:

Комисия за защита на потребителите

1 - 1 резултата от 1 общо

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

05 юли 2024 | 08:00