„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД

"ЗД Евроинс Живот” ЕАД е единствената компания на българския пазар, която предлага застрахователна програма покриваща рискове в случай на онкологично заболяване.
„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД

"ЗД Евроинс Живот”” ЕАД е единствената компания на българския пазар, която предлага застрахователна програма покриваща рискове в случай на онкологично заболяване.

Със сключването на застрахователната програма, освен покритие срещу онкологични заболявания, застрахованият получава и възможността да поиска Второ лекарско мнение за потвърждаване или отхвърляне на поставената диагноза, покрита по програмата, както и на още над 170 състояния или заболявания. Предписаният план на лечение също бива анализиран и при необходимост биват направени препоръки за неговото актуализиране с по-съвременни методи. Продуктът се нарича „Обичам Живота“

"ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД предлага в своето портфолио разнообразие от индивидуални и групови застраховки “Живот”.

ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД е част от Евроинс Иншурънс Груп от началото на 2014 г. 

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи, оперираща в Централна и Източна Европа. Евроинс Иншурънс Груп има около 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и персонал от над 1100 служители.

Основен акционер в " Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е Еврохолд България АД чрез Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.

Организационна структура

Надзорен съвет

 • Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
 • Ради Георгиев - Член на Надзорния Съвет
 • Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен - Член на Надзорния Съвет


Управителен съвет

 1. Петър Аврамов - Председател на Управителния Съвет и Главен изпълнителен директор
 2. Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 3. Антон Пиронски - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 4. Румяна Бетова  - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 5. Велислав Христов - Член на Управилния Съвет


Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд  в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове. Част от структурата на ЕИГ са:

 • Евроинс Румъния Застраховане - Презастраховане АД
 • Евроинс Осигурување АД Скопје
 • Евроинс - Здравно осигуряване" АД

 

управление: Петър Аврамов

адрес: 1592 София, бул. Христофор Колумб №43

телефон: 02/ 965 15 25

факс: 02/ 965 15 26

e-mail: office@euroins.bg

уеб сайт: https://euroinslife.bg/https://euroinslife.bg/

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Айтос
  тел.: 0558/ 20 32
   гр. Айтос, ул. "Славянска" 92

Асеновград
  тел.: 0331/ 65 091
   гр. Асеновград, ул. Трети март" 19

Белене
  тел.: 0658/ 26 970
   гр. Белене, бул. "България" 20

Белоградчик
  тел.: 0936/ 34 16
   гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис" 28

Благоевград
  тел.: 073/ 880 460
   гр. Благоевград, ул. "Д-р Хр. Татарчев" 15

Ботевград
  тел.: 0723/ 60 141
   гр. Ботевград, пл. "Незнаен войн" 7, оф.3

Бургас
  тел.: 056/ 845 860
   гр. Бургас, ул. "Славянска" 75, ет.1

Бургас
  тел.: 056/ 845 823
   гр. Бургас, ул. "Антим I" 9

Бургас
  тел.: 056/ 801 229
   гр. Бургас, ул. "Александровска" 137

Бургас
  тел.:
   гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" 32

Варна
  тел.: 052/ 601 115
   гр. Варна, бул. "Съборни" 40, ет.2

Варна
  тел.: 052/ 630 763
   гр. Варна, ул. "Цар Симеон" 36

Велико Търново
  тел.: 062/ 644 446
   гр. Велико Търново, ул. "Армалийска" 6

Велико Търново
  тел.: 062/ 622 003
   гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 19

Велинград
  тел.: 0359/ 52 276
   гр. Велинград, ул. "М. Папарков" 24

Видин
  тел.: 094/ 600 460
   гр. Видин, ул. "Цар Александър II" 12

Враца
  тел.: 092/ 621 594
   гр. Враца, бул. "демокрация" 17

Габрово
  тел.: 066/ 26 732 т.
   гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" 10

Горна Оряховица
  тел.: 0618/ 60 135
   гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" 10

Гоце Делчев
  тел.: 0751/ 20 873
   гр. Гоце Делчев, ул. "Христо Ботев" 16

Добрич
  тел.: 058/ 604 797
   гр. Добрич, ул. "Васил Левски" 4

Дулово
  тел.: 0855/ 24 01
   гр. Дулово, ул. "Д-р Николай Русев" 2

Дупница
  тел.: 0701/ 50 280
   гр. Дупница, ул. "Никола Лазарков" 6

Елхово
  тел.: 0478/ 88 252
   гр. Елхово, ул. "Търновска" 2, ет.3

Етрополе
  тел.: 0720/ 37 22
   гр. Етрополе, бензиностанция ЕТРООЙЛ, бул. "Партизанска" 1

Казанлък
  тел.: 0431/ 63 677
   гр. Казанлък, ул. "Христо Ботев" 32

Карлово
  тел.: 0335/ 99 981
   гр. Карлово, ул. "Ал. Стамболийски" 14

Кърджали
  тел.: 0361/ 36 560
   гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 25

Кюстендил
  тел.: 078/ 50 952
   гр. Кюстендил, бул. "България" 25

Ловеч
  тел.: 068/ 601 880
   гр. Ловеч, бул. "България" 31

Лом
  тел.: 0971/ 64 000
   гр. Лом, ул. Славянска" 9

Малко Търново
  тел.: 05952/ 41 13
   гр. Малко Търново, Закрит общински пазар

Монтана
  тел.: 096/ 300 881
   гр. Монтана, ул. "Трети март" 53

Несебър
  тел.: 0554/ 45 710
   гр. Несебър, х-л Месембрия

Павликени
   гр. Павликени, ул. "Бузлуджа" 16

Пазарджик
  тел.: 034/ 443 050
   гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" 20

Панагюрище
   гр. Панагюрище, ул. "20-ти Април", ГУМ - телевизия Астра Пан

Панагюрище
   гр. Панагюрище, ул. "Г. Бенковски" 7, ет.2

Перник
  тел.: 076/ 603 600
   гр. Перник, ул. "Петко Каравелов" 1/3

Петрич
  тел.: 0745/ 60 653
   гр. Петрич, ул. "Славянска" 6

Пещера
  тел.: 0350/ 76 21
   гр. Пещера, пл. "българия", Търговски комплекс

Пирдоп
  тел.: 07181/ 58 24
   гр. Пирдоп, ул. "Ал. Стамболийски" 3

Плевен
  тел.: 064/ 839 388
   гр. Плевен, бул. "Д. Попов" 18, ет.3

Пловдив
  тел.: 032/ 632 821
   гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" 25

Пловдив
  тел.: 032/ 621 691
   гр. Пловдив, бул. "Източен" 80, офис 403

Поморие
  тел.: 0596/ 23 926
   гр. Поморие, ул. "Солна" 64

Попово
  тел.: 0608/ 25 926
   гр. Попово, бул. "България" 46

Първомай
  тел.: 0336/ 28 47
   гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови"

Разград
  тел.: 084/ 66 10 23
   гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров" 4

Русе
  тел.: 082/824 017
   гр. Русе, ул. Борисова" 12

Русе
  тел.: 082/83-49-07; 83-65-33; мобилни
   гр. Русе, ул. "Александровска" 87, ет.2 /над бившата сладкарница КУБА/

Самоков
  тел.: 0722/ 66 888
   гр. Самоков, ул. "Проф. Васил Захариев" 1

Свищов
  тел.: 0631/ 60 400
   гр. Свищов, ул. "Цар Освободител" 23, ет.2

Севлиево
  тел.: 0675/ 47 06
   гр. Севлиево, ул. "Пенчо Славейков" 8

Силистра
  тел.: 086/ 22 106
   гр. Силистра, ул. Раковска" 8

Сливен
  тел.: 044/ 37 595; 044/ 623 100
   гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" 18

Смолян
  тел.: 0301/ 63 425
   гр. Смолян, ул. Грудьо Войвода" 1

София
  тел.: 02/214-277
   София-13ж-к "Света Троица", бл. 303 Б, бх. Б, ет.5

София
  тел.: 02/ 865 51 61
   гр. София, бул. "Васил Левски" 42, ет.1

София
  тел.: 02/ 953 27 72
   гр.София, ул. "Бузлуджя" 52, ет.1

София
  тел.: 02/ 981 28 21
   гр. София, ул. "Триадица" 6

София
  тел.: 02/63994521
   гр. София, ул. "Жулио Кюри" 20, ст. 210

София
  тел.: 02/ 971 23 97
   гр. София, ул. "Николай Коперник" 28-30

София
  тел.: 02/ 81206
   гр. София, бул. "Найчо Цанов" 172, ет.3

София
  тел.: 02/ 980 97 10
   гр. София, ул. "Света София" 8

София
  тел.: 02/ 987 64 25
   гр. София, бул. "Мария Луиза" 35

София
  тел.: 02/ 946 17 96
   гр. София, бул."Цариградско шосе" 9

София
  тел.: 02/ 988 45 44
   гр. София, бул. Васил Левски" 89, ет.1

София
  тел.: 02/ 852 71 74
   гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 75, ет.2

София
  тел.: 02/ 954 98 76
   гр. София, бул. "Витоша" 96А

София
  тел.: 02/ 963 13 25
   гр. София, ул. "Кирил Видински" 4

София
  тел.: 02/ 975 50 35
   гр. София, ж.к. Младост 4, бл.409, вх.6

София
  тел.: 02/ 958 23 07
   гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ворино" 5

София
  тел.:
   гр. София, бул. "Гоце Делчев", бл.2, вх. Д

Стамболийски
  тел.: 0889/ 410 551
   гр. Стамболийски, ул. "Иван Вазов" 65

Стара Загора
  тел.: 042/ 620 614
   гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" 61, Бизнес център "Калина", ет.3

Стара Загора
  тел.: 042/ 27 204
   гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 97

Троян
  тел.:
   гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" 28

Трявна
  тел.: 098/ 546 500
   гр. Трявна, ул. "Цар Калоян" 26

Търговище
  тел.: 0601/ 67 364
   гр. Търговище, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 7

Хасково
  тел.: 038/602 438
   гр. Хасково, пл. "Градска болница" 1, Търговски комплекс "21 век", ет.4

Шумен
  тел.: 054/ 55 101
   гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 82

Ямбол
  тел.: 046/ 663 244
   гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" 6