Тема:

Държавен фонд „Земеделие“

1 - 2 резултата от 2 общо

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

26 фев. 2024 | 14:43

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

15 ян. 2024 | 11:00