Тема:

„Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

1 - 1 резултата от 1 общо

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

15 ян. 2024 | 11:00