Тема:

общо застраховане

1 - 5 резултата от 7 общо

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

26 фев. 2024 | 14:43

Избраното длужество ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация.

07 юни 2023 | 15:00

През последните години I&G неизменно е втора по пазарен дял, с относително малка дистанция от SDI.

16 май 2023 | 12:00

Застраховки Заболяване - Премиен приход 2022 от дейности в България

16 апр. 2023 | 17:30

Застраховки Индустриален пожар и Пожар и други опасности - Премиен приход 2022

16 апр. 2023 | 17:15