Да погасим ли предсрочно кредита си?

Конкретни калкулации каква икономия ще се реализира с пример от „Моите пари“
Да погасим ли предсрочно кредита си?
Източник: Моите пари

Имате кредит, но имате и пари настрана. Поне от година се говори, че лихвите по заемите у нас ще се покачат, но това досега не се е случило осезателно. Причината е, че българските банки все още притежават огромен ресурс от депозити, които могат да предлагат под формата на кредити на граждани и бизнес.

Но все пак, ако прогнозите за увеличение на лихвите се сбъднат, не е ли по-добре кредитополучателите да действат в аванс - особено при ситуация на висока инфлация? Припомняме, че за юли измерената от НСИ инфлация е 8.5%.

На въпроса - разумно ли е да погасим сега предсрочно кредита си -  отговаря Десислава Николова, консултант в „Моите пари“.

За да получи адекватен отговор, се налага да бъдат направени конкретни калкулации каква икономия ще се реализира, използвайки трите основни версии. А те са:

  • Намаляване на срока и запазване размера на вноската;
  • Намаляване на вноската и запазване на срокa;
  • Увеличаване на месечната погасителна вноска. 
Случвало ли ви се е да вземете прибързано решение за кредит, за което после сте съжалявали?

Пример: Жилищен кредит в размер на 100 000 лева, за срок от 240 месеца, изплащан на равни месечни погасителни вноски, при лихвен процент 2.5%

Решаваме да погасим предсрочно заема след 3-ата година, когато остатъкът по главницата е в размер на 88 000 лв., избирайки да намалим срока на кредита и да запазим размера на вноската. Разполагаме с 10 000 лв., с които правим еднократно частично предсрочно погасяване. В този случай постигаме намаляване срока на кредита с 28 месеца (от 204 на 176), като спестяваме разходи за лихви (които бихме платили на банката, ако не извършим предсрочно погасяване) в размер на 4863 лв.

Какво точно представляват бързите кредити

Нека да пресметнем каква би била ползата, ако изберем втората опция - да намалим вноската и запазим срока на кредита. В този случай броят на месеците се запазва на 204, а дължимата месечна погасителна вноска се понижава с малко повече от 60 лв. (от 530 лв. на 470 лв.). Избирайки тази опция, ще спестим разходи към банката в размер на 2285 лв.

Накрая се спираме на третия вариант, в който отново правим частично предсрочно погасяване след третата година и увеличаваме размера на месечната погасителна вноска със 100 лв. В този случай новата месечна вноска става 630 лв., а срокът за погасяване се намалява с 60 месеца. Ако изберем този вариант, ще спестим 7803 лв. 

Оттам насетне, след като направите калкулациите, според Вашите условия на кредита (срок, оставаща сума, сума, с която правите предсрочното погасяване, остатък по главницата и др.) ще ви бъде по-лесно да вземете решение дали да инвестирате сумата, с която разполагате, в друго направление, което евентуално би могло да Ви донесе по-висока възвръщаемост от реализираната икономия за разходи за лихви, съветва Десислава Николова. 

Ако пред Вас стоят подобни дилеми, можете сами да пресметнете икономията по Вашия заем чрез специалния калкулатор за предсрочно погасяване - нов инструмент на сайта „Моите пари“.