Извършено е четвърто плащане към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик"

Четвъртото плащане към пострадалите лица стартира в края на декември 2023 г
Извършено е четвърто плащане към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик"
Източник: Гаранционен Фонд

Гаранционният фонд извърши поредно четвърто плащане на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик" (в несъстоятелност) през декември 2023 г. В рамките на този етап бяха изплатени 83 броя обезщетения за имуществени и неимуществени вреди на обща стойност 5 056 139 лв. Плащанията са извършени по списък, предоставен на Гаранционния фонд от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“.

С плащането по поредния списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 474 броя претенции към българския клон на ЗК "Олимпик", а общата стойност на плащанията по тях възлиза на 17 082 214 лв. Понастоящем кипърският Гаранционен фонд е започнал частично да възстановява извършените плащания от българския Гаранционен фонд.

Гаранционният фонд напомня във връзка с плащанията, че заинтересованите лица следва своевременно да уведомят ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ за промени в обявените пред тях обстоятелства, свързани с промяна на банкова сметка и/или пълномощници на тел. 02/902-09-00; 0877885038 или имейл officebg@olympicins.eu

Процесът по изплащане на обезщетения на увредените лица ще продължи и занапред, като Гаранционният фонд активно е ангажиран със защитата на  интересите на увредените лица и изплащането на дължимите им суми и други задължения.

Заинтересованите лица следва да отчитат, че динамиката на плащанията във времето, броят удовлетворени претенции, размерът на обезщетенията и други условия зависят от дейността на ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ и тяхната активна комуникация с лицата, претендиращи да получат дължимо обезщетение, както и от оспорванията, които прави кипърският Гаранционен фонд и правното им разрешаване.