Тема:

Гаранционен фонд

1 - 5 резултата от 6 общо

Предвиждат увеличаване на минималните застрахователни суми по „Гражданска отговорност“

13 март 2024 | 17:00

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 20,46 на сто спрямо 31.12.2022 г.

26 фев. 2024 | 10:00

Общата вноската към Гаранционния фонд на всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16 лв.

11 дек. 2023 | 17:00

Партньори в инициативата са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), „Национална полиция“ – МВР и Гаранционния фонд (ГФ)

15 ноем. 2023 | 11:00