Системата "бонус-малус" готова до Нова година - да вярваме ли?

Това е поредният опит комисията да обсъди и приеме наредбата...
Системата "бонус-малус" готова до Нова година - да вярваме ли?
Източник: КФН

Наредбата за система „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ е включена в програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2023 г., става ясно от сайта на КФН.

Това е поредният опит комисията да обсъди и приеме наредбата. През миналата година в програмата на Комисията за финансов надзор (КФН) беше заложено промяната да бъде готова до края на 2022 г., но това не се случи. А за подобно ценообразуване при задължителната автомобилна полица се говори повече от 10 години. 

Промяна на тарифата по застраховка "Гражданска отговорност" от Армеец
  • Системата „бонус-малус“ предвижда водачите с повече нарушения да плащат по-високи цени на „Гражданска отговорност“, а изрядните - да получават отстъпки. И сега застрахователите предлагат такива бонуси и малуси, но само за дългогодишните си клиенти, тоест за тези, за които със сигурност се знае как шофират, имат ли ПТП-та и т.н. 
  • Сега в програмата е записано, че наредбата урежда единните изисквания за коригиране на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети, както и реда и условията за тяхното прилагане.
  • Сега в програмата не е предвиден точен срок за приемането на наредбата, но е записано, че проектът ще се обсъжда от КФН 3 месеца след обнародване на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, а се предвижда да бъде приет 5 месеца след обнародване на промените.
  • В програмата е заложено и приемане на нова методика за определяне размера на обезщетенията на пострадало лице вследствие на телесно увреждане и при смърт.
ДЗИ предлага от 01.08.2023 г. нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 3