По данни на НСИ лекарите у нас не намаляват, но прогресивно застаряват

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 599 лекари.
По данни на НСИ лекарите у нас не намаляват, но прогресивно застаряват
Източник: НСИ

През 2022 година натискът за откриване на нови лечебни заведения и клиники у нас е овладян - нарастване няма, само че здравните заведения са намерили метод да усилят леглата, макар че сме на водещо място в Европейски Съюз по осигуреност на популацията в това отношение.

Няма фрапантен спад при броя на лекарите, а медицинските сестри и фелдшерите дори се усилват, въпреки и с единични бройки. Проблемът в гилдията обаче е, че тя застарява - лекарите на възраст над 65 година са се нараснали с 15% по отношение на 2019 година

Това сочат данни на Национален статистически институт за положението на здравната ни система в края на 2022 година

В края на 2022 година в страната действат 341 заведения за болнична помощ с 54 707 легла, като спрямо миналата година броят на заведенията остава неизменен, а леглата в тях се усилват с 216, или с 0,4%.

Всъщност обаче това не значи статично състояние - многопрофилните лечебни заведения са намалели спрямо 2021 година от 182 с 38 418 легла на 179 с 38 144 легла.

Болниците за дълготрайно лекуване и рехабилитация са се нараснали с една, а рехабилитационните - с три. Продължаваме да имаме единствено една болница за дълготрайно лекуване и тя е със 145 места. Голям е дефицитът и при приютите - те дори понижават от 47 с 1325 легла през 2021 година на 43 с 1229 леглова база.

Нови лечебни заведения могат да се разкриват единствено при потвърдена потребност за съответната област.

Съществуващите лечебни заведения обаче намират малка врата да заобиколят това ограничаване, като кандидатстват за нови действия на нов адрес - по този начин през 2021 година се появи план за нова болница в Казичене с над 400 легла, която се водеше филиал на плевенска болница от частна верига.

Осигуреността на популацията с болнични легла е скочила още повече, макар че от години сме преди всичко по този индикатор в Европейски Съюз. На 100 000 души население се падат 848,5 легла. Най-много места се падат на плевенчани - 1184,5 на 100 000, което е двойно повече от междинното равнище за Европейски Съюз. 

В края на 2022 година на главен трудов контракт в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 599 лекари. Това е с петима медици по-малко по отношение на края на 2021 година.  Няма огромна разлика и в случай, че погледнем последната нормална година преди пандемията, когато са били 29 612.

Статична е ситуацията и при експертите по здравни грижи, които в края на 2022 година са 44 493, с 42-ма по-малко в сравнение с са били в края на 2021 година

При медицинските сестри има нарастване с 11 до 28 827 души. Проблемът тук обаче не е броя, а възрастта. Такъв прорез е даден единствено за лекарите, само че надали при останалите групи медицински личен състав е по-различно.

5943 от медиците са на възраст 65 и повече години. Това прави 20,1% от всички практикуващи лекари. Увеличението за година е с над 7%, а по отношение на 2019 година е с 15%.