Жилищните кредити с близо 23% годишен ръст

Кредитите за домакинствата в края на март 2024 година са 40.071 млрд. лв. (20.2% от БВП).
Жилищните кредити с близо 23% годишен ръст
Източник: ikj.bg

Кредитите за домакинствата в края на март 2024 година са 40.071 млрд. лв. (20.2% от БВП). Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават със 17.5% (17.1% годишно повишение през февруари 2024 година), сочат данни на БНБ. В края на март 2024 г. жилищните кредити са 20.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 22.7% (22% годишно увеличение през февруари 2024 година). Потребителските кредити възлизат на 17.437 млрд. лв. и се увеличават с 13.2% спрямо март 2023 г. (13.1% годишно повишение през февруари 2024 година).

На годишна база другите кредити – средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – нарастват с 2% (0.2% годишно понижение през февруари 2024 г.), като достигат 410.2 млн. лева.

Промоционално предложение: до 30% допълнителна отстъпка за Каско на МПС

Фирмените кредити нарастват с 8.2% на годишна база през март 2024 г. (8% годишно повишение през февруари 2024 г.) и в края на месеца достигат 45.041 млрд. лв. (22.7% от БВП).

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 9.3% на годишна база през март 2024 г. (6.7% годишно повишение през февруари 2024 г.) и в края на месеца са 472.2 млн. лева.

В края на март кредитите за неправителствения сектор са 92.732 млрд. лв. (46.8% от БВП) при 91.732 млрд. лв. към февруари 2024 г. (46.3% от БВП). През март 2024 г. те се увеличават на годишна база с 12.9% (12.9% годишно повишение през февруари 2024 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 110.3 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 110.3 млн. лв. (през март 2024 г. няма продадени кредити от Други ПФИ) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Уреждат правата на работещите за онлайн платформите

Депозитите на фирмите в края на мартг са 43.326 млрд. лв. (21.9% от БВП) в края на март 2024 година. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 5% (5.1% годишно повишение през февруари 2024 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.3% на годишна база през март 2024 година (0.5% годишно повишение през февруари 2024 г.) и в края на месеца достигат 3.868 млрд. лв. (2% от БВП).

Депозитите на домакинствата са 81.560 млрд. лв. (41.2% от БВП). Те се увеличават с 11.5% спрямо същия месец на 2023 г. (10.8% годишен ръст през февруари 2024 година).