В САЩ затягат кредитните условия за бизнеса и домакинствата

Според ФЕД икономиката расте с умерен темп, процесът на създаване на работни места е солиден, нормата на безработица е ниска, а инфлацията надхвърля поставената цел от 2%.
В САЩ затягат кредитните условия за бизнеса и домакинствата

Федералният резерв на САЩ повиши основните си лихвени проценти, като по този начин целевата стойност за лихвения процент на междубанковия пазар вече е 5,5% (при 5,25% преди това).  Според оценката на ФЕД за текущата ситуация икономиката расте с умерен темп, процесът на създаване на работни места е солиден, нормата на безработица остава ниска, а инфлацията продължава да надхвърля поставената цел от 2%.  

Затягат кредитните условия за бизнеса и домакинствата. Има предпоставки за „твърдо“ приземяване на американската икономика. Основното притеснение е инфлацията.


Това, което е важно при провеждането на паричната и фискалната политика, е, че те въздействат върху икономиката с известно забавяне.  Ако траекторията, по която се движи икономиката е низходяща, допълнителното повишаване на лихвените проценти вероятно ще подсили тази тенденция и това може да предизвика нежелани последствия.

Някои показатели за американската икономика подсказват, че ситуацията може би е такава. Някои притеснителни знаци вече са налице при по-малките банки. Производителите на автомобили предлагат все по-големи отстъпки от цените с цел изчистване на натрупаните запаси, докато банковото кредитиране продължава да се свива. Това са предпоставки за т. нар. “твърдо” приземяване на американската икономика, което вероятно ще бъде съпроводено и от затруднения в някои сектори.

Един от най-важните движещи фактори за развитието на американската икономика след пандемията от COVID-19 бяха огромните парични стимули. Американското правителство раздаде приблизително 5 трлн. долара във вид на чекове за пряко стимулиране, разширени програми за осигуряване при безработица, данъчни кредити за деца, кредити за бизнеса и множество други инструменти. От своя страна ФЕД разшири балансовото си число с почти 4,9 трлн. долара и силно понижи целевите си лихвени проценти. По този начин както в банковата система, така и в небанковия сектор беше силно увеличена ликвидността.

Чрез трансферите за домакинствата беше създаден допълнителен разполагаем доход, без това да е резултат от повишаване на производителността им. Тоест допълнителното потребление, което беше финансирано по този начин, което се оценява на стойност между 2,1 и 2,3 трлн. долара, е временно и неустойчиво по характер. То обаче допринесе за високия размер на потребителските разходи и, разбира се – за повишаването на потребителските цени в САЩ. 

Проблемът е, че тези стимули са почти изчерпани. Когато това се случи (преди края на 2023 г.) тогава ще останат да действат само факторите, които осигуряват по-устойчив, но и по-нисък растеж. Само че тук трябва да се отчете и силната задлъжнялост на домакинствата и фактът, че от октомври отново започва изплащането на задълженията по студентските кредити, което временно беше преустановено през последните 3 години.

Според оценките на консултантски компании около 20% от длъжниците по тези кредити ще трябва да заплащат по над 500 долара всеки месец, което значително ще намали разполагаемите им доходи. Ефектът от това е намалени потребителски разходи с около 9 млрд. долара на месец. Освен това обаче през периода беше натрупана немалка инфлация, която се отрази както върху хранителните стоки, така и върху основните услуги. Това допринесе за изчерпването не само на получените фискални трансфери, но и на собствените спестявания на домакинствата.

Другият вариант е да се запази високото потребление, което не отговаря на размера на текущите доходи на домакинствата и разликата да се финансира чрез заеми. Тук трябва да се отчете състоянието на кредитния пазар в САЩ.

Според текущата оценка пикът в допълнителното потребление е бил около 2,1 трлн. долара през август 2021 г. и след това то постепенно се понижава. Понастоящем оценките са за около 500 млрд. долара и се очаква този ресурс да се изчерпи през октомври 2023 г. От началото на 2023 г.  от сметките се изтеглят повече средства, отколкото се внасят в тях и това се отнася както за домакинствата с доходи под 70 хил. долара на година, така и за тези с по-високи доходи. Тоест за всички подоходни групи като цяло наличностите по сметките намаляват. Според изследване на Федералната резервна банка на Сан Франциско общият размер на личните спестявания вече се е понижил под този преди пандемията. Според тях оставащият допълнителен капацитет за потребление над нормалното е около 500 млрд. долара. При запазване на настоящата скорост на изчерпването му той ще е достатъчен до края на 2023 г. според оптимистични оценки.
В крайна сметка прогнозите за изразходването на този ресурс варират, но повечето от тях твърдят, че това ще се случи до края на годината, след което настоящото равнище на потребление може да се поддържа чрез кредитна експанзия.

Понастоящем обаче състоянието на кредитния пазар прави вероятността за такова развитие относително малка. От една страна банките затягат условията за получаване на кредит, а от друга – потребителите се въздържат да вземат заради нарастващите разходи за лихви.

Като цяло движещите сили на експанзията от последните години – фискалните стимули и банковите кредити, изглежда, че изчерпват въздействието си върху американската икономика. Вероятно доходите на домакинствата няма да са достатъчни, за да поддържат дори настоящото им потребление, а освен това те имат нужда да възстановят похарчените си заради високата инфлация спестявания.

Провеждането на по-рестриктивната парична политика при текущите тенденции в САЩ и окончателното изчерпване на средствата от трансферите е възможно да доведе до т. нар. твърдо приземяване, при което потреблението се свива, съкращават се работни места и бизнеси фалират по подобие на предишни подобни епизоди. Тази перспектива е вероятна след няколко месеца, така че е налично време за реакция.