Защо пътуваме зад граница със застраховка?

Защо пътуваме зад граница със застраховка и какви ползи ни носи това?
Защо пътуваме зад граница със застраховка?
Източник: Застраховане & Осигуряване

Защо пътуваме зад граница със застраховка?

✅ Телефонен номер на Асистанс компания, на разположение денонощно при внезапно заболяване или злополука.

✅ Насоки за здравно заведение или медицински екип на място.

✅ Медицинско транспортиране.

✅ Спешна стоматологична помощ.

✅ Правна защита.

✅ Обезщетение при забавен или изгубен багаж.

✅ Спасителни разноски за издирване и спасяване по суша, въздух и вода.

✅ Възстановяване на разходи при отмяна на пътуване.

✅ Гражданска отговорност към трети лица.

✅ И още много други форми на съдействие и подкрепа в чужда държава.

✅ Всички изброени услуги са безплатни за застрахования.

✅ Заплащат се предписани медикаменти при извънболнично лечение. Разходите за тях се възстановяват от застрахователната компания при представени документи.


Цената на застраховката зависи от продължителността на пътуването, избраната застрахователна сума, дестинацията и застрахователната компания. Обичайно е под цената на един медицински преглед в Р България.

Покритите и изключените рискове и лимитите на отговорност за отделните рискове са различни при всяка застрахователна компания.