Трудовата книжка отива в историята

Има консенсус хартиената трудова брошура да се размени с единен електронен трудов запис и да е част от регистъра на заетостта към НАП.
Трудовата книжка отива в историята
Източник: БТА

Трудовата книжка/брошура отива в историята. Има консенсус хартиената трудова брошура да се размени с единен електронен трудов запис и да е част от регистъра на заетостта към Национална организация за приходите (НАП).
Това съобщи за БТА депутатът Божидар Божанов от парламентарната група на „ Продължаваме промяната – Демократична България “, вносител на предлагането за промени в Кодекса на труда (КТ).

Централизирайки тази информация, в действителност реализираме повече гаранция за правата на служащите и чиновниците

, разяснява той. Идеята се приветства и от Конфедерацията на самостоятелните синдикати в България (КНСБ) и Българската стопанска камара, споделиха вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева.

Отдавна считаме, че всичко, което може, би трябвало да се цифровизира. От 2014 година се опитваме да бъде въведено електронизиране в връзките сред работодателя и служащия. Всичко ще може да се ревизира онлайн.

, сподели Минчева. 

НОИ въвежда нова е-услуга за хора с инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК

Според мнение на камарата, оповестено през май т.г., една от позитивните страни е, че се минимизират отрицателните при загуба и заличаване на трудовата брошура или липса на печати и подписи.
Отпадането на нуждата от връчването на съобщение по отношение на подписания трудов контракт според член 62, алинея 5 от Кодекса на труда е друга позитивна страна на законопроекта съгласно работодателската организация. Отпада и издаването на уверение за застрахователен приход и заявление за застрахователен (трудов) стаж, така наречен УП2 и УП3.
Досега се обхващаха единствено служащите и чиновниците, служебните книжки не се подаваха като данни в Национална агенция за приходите, а информацията към този момент ще се консолидира и за служащите, и за държавните чиновници, означи още Минчева.

Ако трудовата брошура не е правилно попълнена, това основава компликация при административното култивиране. Това извънредно доста затруднява както работодателите, по този начин и администрацията в лицето на Националния застрахователен институт при пресмятане на пенсиите. За синдикатите беше значимо да няма ограничение на трудовите права на хората с въвеждането на предлагането промени, сподели той и също изрази мнение, че това е стъпка към цифровизация. Ще облекчи служащите и работодателите при попълване или инспекция на данни по отношение на трудовия и осигурителния стаж

, уточни вицепрезидентът на КНСБ.

Как се доказва или купува трудов стаж?

В отчета на Комисията по труда, обществената и демографската политика за второто четене на законопроекта се отбелязва, че,

единният електронен трудов запис е електронен документ, който съставлява цялост от електронни документи и е формален източник на данни и условия, свързани с трудовата активност на служащия или служителя и е формален удостоверителен документ за тези данни и условия .

Предвижда се всеки служащ или чиновник да има право на достъп до единния си електронен трудов запис. Родителите и настойниците имат достъп до съответния обединен трудов запис до навършване на 18 години на малолетен служащ или чиновник.
Заложен е период до 1 септември 2026 година, в който работодателите, надлежно органите по назначение, изпращат на Национална агенция за приходите електронни копия на всички трудови и служебни книжки на всички служащи и чиновници, чиито трудови и служебни книжки не са въведени в регистъра на заетостта.