НОИ въвежда нова е-услуга за хора с инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК

Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки“/„Справки“/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ“/„В услуга на пенсионера“
НОИ въвежда нова е-услуга за хора с инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК
Източник: НОИ

НОИ въвежда нова е-услуга за хора с инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК. На интернет страницата на НОИ функционира нова електронна услуга, свързана с изплащането на инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК, съобщиха от осигурителната институция.

Услугата засяга правото на лицата да бъде продължено изплащането на инвалидната им пенсия и/или на добавката за чужда помощ и след изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за времето до издаването на ново такова, в случай че е налице забавяне в медицинската експертиза при преосвидетелстването им.

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат в реално време да се информират дали за тях към НОИ има подадена информация за тяхното преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза, уточняват оттам.

Ако лицата, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване.

Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки“/„Справки“/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ“/„В услуга на пенсионера“., поясняват от НОИ.