Над 75% от хората в България затруднени да покриват ежедневните си разходи

С известни затруднения са 38.4% от лицата, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно.
Над 75% от хората в България затруднени да покриват ежедневните си разходи
Източник: НСИ

Относително висок остава делът на лицата, които изпитват затруднения при покриването на ежедневните си разходи. Те са над 75%. Това показва проучване на Националния статистически институт за последното тримесечие на 2022 година, научи Спестовник.

Тенденцията се запазва от предходните три тримесечия на изминалата година. С известни затруднения са 38.4% от лицата, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.2% от лицата, а едва 4.0% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67.8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26.7% от лицата, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8.2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5.5% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.