Осигуровки и върху доходите от наем - нова непопулярна идея от финансистите ни

Три варианта за попълване на бюджета на ДОО, и трите ни бъркат дълбоко в джоба ни
Осигуровки и върху доходите от наем - нова непопулярна идея от финансистите ни

Голяма промяна с доходите обмислят експерти. Те искат въвеждане на осигуровки и върху доходите от наеми, и продажба на имущество, а не само върху доходите от заплати.

Идеята бе лансирана на форума “Пенсионно-осигурителната система: проблеми, визия за развитие”, организиран от БСК.

Зам.-председателят на БСК Мария Минчева представи резултатите от работата на Групата на високо равнище “Бъдещето на системите за социалната защита и социалната държава” към Европейския стълб за социалните права. Групата, съставена от 11 експерти, е направила доклад, включващ 21 стратегически препоръки към страните от Европейския съюз.

По-високи данъци и осигуровки за свободните професии

От доклада става ясно, че разходите за социална защита на страните-членки ще нарастват и са необходими нови източници на приходи. Посочен е примерът на Франция, където хората внасят осигуровки за всичките си доходи, включително и такива от имущество.

Преобладаващата част от участниците в дискусията се съгласиха, че дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване нараства твърде много и са необходими мерки, за да се промени това.

Дефицитът расте. Трябва да се търсят начини да се обърне тенденцията

, каза Любомира Язаджиева, директор на Дирекция “Пенсии” в НОИ. Тя посочи три варианта за това. Първият е да има повече хора на пазара на труда с по-високо възнаграждение. Другият вариант е повишаване на размера на осигурителната вноска за държавното обществено осигуряване. Третата възможност е по-бавно нарастване на пенсиите.

Отдаващите имот под наем в Booking, AirBNB и други платформи, дължат данъци и осигуровки

Пенсионният модел в страната е от три стълба.

  • Първият е държавното обществено осигуряване
  • Вторият е допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсалните пенсионни фондове (за трета категория труд) и в професионалните пенсионни фондове (за първа и втора категория труд), 
  • Третият стълб е доброволното осигуряване за пенсия.