Кой ще поеме разходите на търговците при въвеждането на еврото?

А преминаването към нова валута изисква както пренастройване на системите за етикетиране, така и на касовите апарати на търговците.
Кой ще поеме разходите на търговците при въвеждането на еврото?
Източник: businesnovinite.bg

По пътя на България към еврото: Кой ще поеме разходите на търговците при въвеждането на валутата? Около 400 хиляди касови апарата ще трябва да бъдат актуализирани.

Целевата дата за въвеждане на еврото у нас беше отложена с година, а подготовката у нас продължава. Държавата ни се надява да отговори на изискванията от 1 януари 2025г. А преминаването към нова валута изисква както пренастройване на системите за етикетиране, така и на касовите апарати на търговците.

Колко касови апарати ще трябва да бъдат актуализирани?

Колко ще струва това и за чия сметка ще бъде?

Businessnovinite.bg потърси отговорите на тези въпроси от финансвото министерство, както и мнението на някои от големите търговски вериги.

Какво предстои за касовите апарати по пътя към еврото?

След приемане на еврото, като официална парична единица на България, цените във фискалните бонове следва да се показват в евро. В периода на двойно обозначаване на цените се предвижда всеки клиент да може да види крайната цена за плащане както в евро, така и в лева.

В тази връзка в момента се правят работни срещи с производители и вносители на фискални устройства и на интегрирани системи и бизнеса, с цел да се проучат, обсъдят и анализират предварително всички възникнали въпроси и възможните решения, обясняват от финансовото министерство.

За да се осигури възможност за регистриране и отчитане на продажбите на стоки и услуги в национална валута – евро, хардуерите на фискалните устройства и софтуерите на Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност на НАП ще трябва да се доработят съобразно наличните им функционалности.

Колко касови  апарати ще трябва да бъдат актуализиран?

Целта е едновременно, без затруднение за икономическите оператори и в полза на потребителите, продажбите коректно да се отразяват в евро.

Към края на март регистрираните фискални устройства от всички видове са малко над 404 хиляди. От тях 353 хил. са електронни касови апарати.

Колко ще струва това?

На този етап няма оценка колко ще струва това на бизнеса. Не е ясно и дали ще се наложи промяна в настройките 2 пъти, става ясно от отговора на финансовото министерство.

В момента текат работни разговори с представители на бизнеса с оглед уточняване на техническите параметри, като на тази база при изготвянето на оценката ще се вземат предвид и необходимите нормативни промени по отношение на функционалните и техническите изисквания към работата на фискалните устройства интегрираната система на НАП, както и дали ще се налага да се разработят и да са готови за въвеждане две отделни версии на на хардуера и  софтуера на фискалните устройства – по време на преходния режим, когато цените ще следва да се показват във фискалните/системните бонове в двете валути и следваща версия – след въвеждане на еврото

, казват от Министерството на финансите.

За чия сметка ще са разходите ?

Аз съм частен търговец, държавата ще поеме ли разходите ми, свързани с въвеждане на еврото?

 - Това е един от най-често задаваните въпроси за еврозоната, публикуван на страниците на БНБ и Министерство на финансите.

А отговорът гласи:

в процеса на въвеждане на еврото ще се прилага принципът на ефективност  и икономичност. Сългасно този принцип разходите, произтичащи за лицата от въвеждането на еврото са за тяхна сметка и не се компенсират с публични средства.

От отговора на финансовото министерство става ясно още, че   „целта е да се оптимизират максимално разходите за бизнеса и при осигуряване на необходимата информираност на потребителите“.

Какво мислят търговците?

Очакваме  конкретни насоки за изисквания към касовия софтуер и фискалните устройства във връзка с двойното обозначаване на цените в евро и лева и редица финансово- счетоводни въпроси, както и да се конкретизират стандарти за етикетирането, рекламните материали, ваучери и т.н.

коментираха от сдружението за модерна търговия за businesnovinite.bg

Всички компании имат определени екипи, които са отговорни за безпроблемното въвеждане на еврото. В международните компании се черпи опит и от колегите им от държави, които вече са преминали по този път.

Реалната подготовка на системите, обаче, може да започне едва когато са ясни техническите насоки, за които стана дума в предишния въпрос. От извънредно значение е да имаме яснота поне 6 месеца преди реалния старт,  допълват от сдружението за модерна търговия. Част от вътрешните процеси, които трябва да бъдат финализирани от страна на търговците, са оборудване на всичките търговски обекти с нови банкнотоброячни машини, пренастройка на всички везни за монети, както и цялостна реорганизация на касовата зона. Това може да започне след споменатите по-горе етапи от процеса. Нашите членове имат интерес процесът в България да премине гладко и без спекулации и напрежение. Правилата за превалутиране и закръгляване са пределно ясни и никой уважаващ себе си търговец няма да допусне отклонение от тях

, казват още от сдружението за модерна търговия.