От 1 септември Българската народна банка отново вдигна основната лихва в размер на 3.53 на сто.

За август тя бе 3.29 на сто, след като за юли бе 3,12
От 1 септември Българската народна банка отново вдигна основната лихва в размер на 3.53 на сто.
Източник: БНБ / Източник снимка: Varnae.bg

Българската народна банка отново вдигна основната лихва, като от 1 септември тя е в размер на 3.53 на сто. За август тя бе 3.29 на сто, след като за юли бе 3,12.

В Икономическия преглед на БНБ за второто тримесечие се посочва, че през периода януари – май 2023 г. годишният растеж на кредита за нефинансови предприятия се е забавил поради по-слабото търсене от фирмите на финансов ресурс за оборотни средства и натрупване на запаси, което повлия за по-ниския темп на нарастване на фирмения овърдрафт.

БНБ мотивира банките да вдигнат лихвите

В сектора на домакинствата годишният растеж както при жилищните, така и при потребителските кредити се е запазил висок. Това до голяма степен се дължи на ограничените ефекти от повишаването на основните лихвени проценти в еврозоната върху лихвените проценти по депозитите и кредитите в сектора на домакинствата, което е сред основните причини за решението на Управителния съвет на БНБ за повишаване на процента по задължителните минимални резерви на банките.