Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс

Промяната влиза в сила от 08.02.2023 година
Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс
/ източник: ЗД "БУЛ ИНС" АД

С решение от 08.02.2023г. съвета на директорите на ЗД "БУЛ ИНС" АД уведомяват, че са приети промени по тарифата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, които влизат в сила от 08.02.2023г.

Ето и акцентите :

Променя се на 4 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст до 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 1 от тарифата на компанията.

 Променя се на 9 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 1 от тарифата на компанията.

Променя се на 12 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 2 и Таблица 5 от тарифата на компанията.

Променя се на 15 % крайната отстъпка за леки МПС собственост на физически лица на възраст над 25 г, независимо от обема на двигателя на МПС и година на регистрация с регион на упрваление съгласно Таблица 3  от тарифата на компанията.

Променя се на 9% допълнителната отстъпка за леки МПС собственост на ЮЛ, независимо от обем на двигател за всички региони на управление.


Всички останали правила, уредени с вътрешни указания и заповеди на ЗД "БУЛ ИНС" АД, остават непроменени.