Промоционални условия по застраховка каско от Лев Инс

Удължаване промоционалните условия по застраховка Каско до 30.04.22
Промоционални условия по застраховка каско от Лев Инс
източник: ЗК "Лев Инс" АД

Информираме Ви, че промоционалните условия по застраховка „Каско на МПС“, могат да бъдат прилагани до 30.04.2023г., а именно:

  • Възможност за разсрочване на премията по „Клауза 1 - Всички рискове” до 6 вноски /1,2,4 или 6 вноски/;
  • Увеличава се отстъпката за новозастраховано МПС в „Лев Инс” от 10 % на 20 %, като се запазва ограничението на максимално допустимите отстъпки, съгласно тарифата;
  • Увеличават се максимално допустимите отстъпки за категориите извън леки МПС, както следва, от 20 % за разсрочено и 25 % за еднократно заплащане на премията, съответно на 30 % за разсрочено и 35 % за еднократно заплащане на премията.
  • Клиентите ни могат да се възползват от методът „Бърза писта”, за изплащане на обезщетения в рамките на 5 работни дни, за щети заведени през он-лайн приложението и при наличие на всички необходими документи (Он-лайн приложението се достъпва чрез обаждане на денонощния телефон 0800 15 333 и получен линк за активиране).