Застрахователно дружество „Съгласие“ АД

От 2013г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане.
Застрахователно дружество „Съгласие“ АД

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е основано през 2007г., стартирайки дейността си като здравно-осигурителна компания, извършваща дейност по доброволно здравно осигуряване. От 2013г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната дейност на компанията е съсредоточена в предлагането на Здравна застраховка.

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от 5 членен Съвет на директорите в състав:

Председател:

Милен Марков

Изпълнителни директори:

Стойка Апостолова и Сезяр Февзи

Членове:

Диляна Германова и Светослава Ангелова

 

адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141

телефон: 02/958 79 70

факс: 02/958 03 57

e-mail: info@saglasie.bg

уеб сайт: https://zd.saglasie.bg/