Нова застраховка AxiProtect от застрахователна компания Аксиом

AxiProtect - застраховка Пожар и природни бедствия и Други вреди на имуществото за дома и за бизнеса
Нова застраховка AxiProtect от застрахователна компания Аксиом
Източник: „ЗК Аксиом“ АД

Екипът на Застрахователна компания Аксиом АД Ви информира, че считано от 26-ти октомври 2023 г., стартира нов продукт по имущество AxiProtect, в платформата sales.Axiom на корпоративния сайт на компанията.

Новият продукт AxiProtect, гарантира надеждна застрахователна защита за потребителите, както и широк набор от допълнителни покрития, спрямо индивидуалните потребности. Предназначен е за нуждите както на индивидуални клиенти (физически лица), така и на малките и средни предприятия, позволяващ максимална сигурност, гъвкавост в покритията и улеснено издаване.

Застраховка AxiProtect предлага застрахователно покритие на вреди, изразяващи се в пълно или частично увреждане на застраховано имущество, в резултат от настъпване на застрахователни събития по следните рискове, предлагани самостоятелно или групирани в клаузи, както следва:

1.  Пожар и природни бедствия:

 • Клауза А: Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 •   Клауза Б1: Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, следствие на природни бедствия, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, падане на лавина.

2.  Други вреди на имущество

 •  Клауза Б2: Градушка, измръзване/замръзване на стоково- материални запаси;
 •  Клауза Д1: Удар от пътно превозно средство или животно, при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях, увреждане на застрахованото имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Клауза Д2: Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • Клауза Д3: Късо съединение и токов удар;
 • Клауза З: Земетресение;
 • Клауза Кр: Кражба чрез взлом, включително с използване на техническо средство;
 • Клауза В: Вандализъм, включително злоумишлен пожар и - злоумишлена експлозия;
 • Клауза Гр: Грабеж;
 • Клауза Зн: Загуба на доход от наем, във връзка с проявление на покрит по полицата риск;
 • Клауза ГО: Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
 • Клауза Рр: Разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Клауза Рп: Разходи за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество;
 • Клауза Рх: Разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти;
 • Клауза Чс: Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи.

3.  Предимства:

 • Изгодни цени с възможност за избор на допълнителни покрития;
 • Сигурност и защита в случай на застрахователно събитие по покритите в полицата рискове;
 • Възможност за издаване на застрахователният договор бързо и лесно, на място в офиса на застрахователният посредник при ясни условия и покрития според индивидуалните застрахователни нужди.