Застраховки Индустриален пожар и Пожар и други опасности

Застраховки Индустриален пожар и Пожар и други опасности - Премиен приход 2022
Застраховки Индустриален пожар и Пожар и други опасности
Източник: Desislava Treneva - Senior Financial Professional

Застраховка Индустриален пожар

2021 г. – 175 720 466 лв. брутен премиен приход

2022 г. – 189 636 469 лв. брутен премиен приход

Ръст от 13 916 003 лв., 8%.

 1. ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД – 8% ръст - от 42 333 125 лв. премии през 2021 г. до 45 837 120 лв. премии през 2022 г.
 2. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 8% ръст - от 34 328 234 лв. премии през 2021 г. до 36 924 512 лв. премии през 2022 г.
 3. ЗК "УНИКА" АД - 31% ръст, от 17 253 237 лв. премии през 2021 г. до 22 549 670 лв. премии през 2022 г.
 4. ЗК "ЛЕВ ИНС" АД – 1 211% ръст, от 1 564 642 лв. премии през 2021 г. до 20 512 539 лв. премии през 2022 г.
 5. ЗАД "Енергия" – 49% спад, от 30 037 668 лв. премии през 2021 г. до 15 375 482 лв. премии през 2022 г.
 6. "Дженерали застраховане" АД – 3% спад, от 13 172 585 лв. премии през 2021 г. до 12 825 014 лв. премии през 2022 г.

Застраховка Пожар и други опасности - Премиен приход

2021 г. – 104 588 052 лв. брутен премиен приход

2022 г. – 118 033 217 лв. брутен премиен приход

Ръст от 13 445 165 лв., 13%.

 • Действащи договори към 31/12/2021 г. – 774 928 бр., в това число сключени през 2021 г. - 642 284 бр.
 • Действащи договори към 31/12/2022 г. – 853 644 бр., в това число сключени през 2022 г. - 712 731 бр.

На горните два реда и разликата от 78 716 бр. или 10% е базиран един оптимистичен поглед към перспективите за развитие на имуществените застраховки в България.

 1. ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане" - 12% ръст, от 21 512 462 лв. премии през 2021 г. до 24 140 379 лв. премии през 2022 г.
 2. ЗАД "Алианц България" АД - 12% ръст, от 14 820 542 лв. премии през 2021 г. до 16 670 169 лв. премии през 2022 г.
 3. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД - 21% ръст - от 11 259 424 лв. премии през 2021 г. до 13 596 034 лв. премии през 2022 г.
 4. "ЗД ЕВРОИНС" АД - 30% ръст, от 9 246 043 лв. премии през 2021 г. до 12 002 394 лв. премии през 2022 г.
 5. "Дженерали застраховане" АД - 9% ръст, от 9 996 524 лв. премии през 2021 г. до 10 920 647 лв. премии през 2022 г.

Изплатени обезщетения

Брутни изплатени обезщетения през 2021 г. – 24 626 394 лв.

Брутни изплатени обезщетения през 2022 г. – 28 616 792 лв.

Ръст от 3 990 398 лв., 16%.


Изплатени обезщетения през 2022 г.

 1. "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД – 7 975 680 лв.
 2. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД – 4 404 215 лв.
 3. ЗАД "Алианц България" АД – 3 590 606 лв.
 4. "ЗД ЕВРОИНС" АД – 3 564 474 лв.
 5. "Дженерали застраховане" АД – 2 707 235 лв.
 6. ЗК "УНИКА" АД – 2 010 706 лв.