Вноските по задължителните застраховки към Гаранционния фонд за 2024 г. остават непроменени

Общата вноската към Гаранционния фонд на всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16 лв.
Вноските по задължителните застраховки към Гаранционния фонд за 2024 г. остават непроменени
Източник: Гаранционен Фонд

По предложение на Съвета на Гаранционния фонд Комисията за финансов надзор определи вноската към Фонда за незастраховани моторни към ГФ на застрахователите, предлагащи в България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да остане в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС.

 Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд също остава без промяна и е в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Припомня, че Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.