Промяна в печатните форми на Талона за ГТП в ДЗИ

Както и до сега Талонът ще се отпечатва заедно със застрахователната полица, но без номер и срок на валидност.
Промяна в печатните форми на Талона за ГТП в ДЗИ
Източник: ДЗИ

Бихме искали да Ви информираме за промяна в печатните форми на Талона за ГТП на преференциална цена, предлаган към застрахователните полици по застраховка „ГО“ на автомобилистите и застраховка „Каско+“, издавани от ДЗИ.

Както и до сега Талонът ще се отпечатва заедно със застрахователната полица, но без номер и срок на валидност. Върху талона няма да се отпечатват данните за МПС (рег. № и рама), за което е сключена застраховката.

Новият формат на Талон за ГТП не удостоверява правото за предоставяне на услуга, а само указва цените на услугата, към датата на сключване застраховката и дава информация за сервизите извършващи ГТП - партньори на ДЗИ.

За удостоверяване правото за предоставяне на услугата всеки клиент, със сключена в ДЗИ застраховка ГО и/или Каско следва да представи в пункта за ГТП валидна застрахователна полица по застраховка ГО. В случай, че няма сключена ГО в ДЗИ - застрахователна полица по Каско.

С Талоните за преференциална цена на ГТП от старите образци (съдържащи информация за номер на застрахователната полица и данните на МПС) услугата се предоставя както до сега, като същите удостоверяват правото за извършване на ГТП, в случай че полицата е валидна (платена към датата на извършване на услугата).

Уведомяваме Ви и, че се спира предоставянето на Талон за ГТП към сключена застраховка „Помощ на пътя“ - самостоятелно покритие.

В случай, че имате въпроси, можете да се обръщате към колегите от обслужващите Ви агенции на ДЗИ.