Държавата направи идеен проект на задължителен Туристически гаранционен фонд

Идейният проект предвижда създаването на три стълба и с въвеждането на задължителен Туристически гаранционен фонд
Държавата направи идеен проект на задължителен Туристически гаранционен фонд


Министерството на туризма представи идеен проект на първия у нас задължителен Туристически гаранционен фонд, който да обезщетява пътуващите в случаите на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на туроператори и да обезпечава отговорността им, като защита срещу тяхната несъстоятелност и неплатежоспособност.

Задачата на държавата и наша цел е да бъдат създадени справедливи условия за бизнеса в полза на всички заинтересувани страни и на национално ниво да се реализира по-добра защита за крайните потребители на пакетни туристически услуги

, подчертаха министърът на туризма д-р Илин Димитров и заместник-министър Ирена Георгиева, които представиха разработената концепция на Гаранционния фонд.

Идейният проект е създаден в сътрудничество с представители на Българското актюерско дружество и представен пред организациите, представляващи туроператорите в туристическия сектор.

 Този фонд е една малка стъпка в посока изсветляване на сектора, което е част от нашата политика. От години се говори колко е важно за бизнеса да съществува такъв инструмент като елемент от националната защита срещу несъстоятелността на туристическите организации

, каза още министър Димитров.

Министерството е направило проучване на чуждия опит на Полша, Германия, Дания и Великобритания, на базата на който се разглеждаха различни варианти за дизайн на Гаранционния фонд. Идейният проект предвижда създаването на три стълба и с въвеждането на задължителен Туристически гаранционен фонд (ТГФ) ще бъде надграден съществуващият досега режим на обезпечение чрез задължителната застраховка “Отговорност на туроператора”.

С този трети стълб трябва да се осигури допълнително националната защита срещу несъстоятелност на туроператорите, а това би бил реалистичен за изграждане механизъм по оценка на експертите.