Тема:

Отговорност на туроператора

1 - 1 резултата от 1 общо

Идейният проект предвижда създаването на три стълба и с въвеждането на задължителен Туристически гаранционен фонд

30 март 2023 | 14:00