Тема:

Туристически гаранционен фонд (ТГФ)

1 - 2 резултата от 2 общо

Той ще отвори врати на 1-ви юни. Разположен е в центъра на курорта, в приземната част на хотел и търговски център "Приморски".

31 май 2023 | 12:20

Идейният проект предвижда създаването на три стълба и с въвеждането на задължителен Туристически гаранционен фонд

30 март 2023 | 14:00