Отворени позиции за 2-ри Помощник Kапитан - DPO на кораб тип fallpipe на компанията DEME Offshore

Компанията е надлежно лицензирана от администрацията с право да предоставя услуги за набиране и устройване на работа на морски екипажи в съответствие с разпоредбите на МТК 2006.
Отворени позиции за 2-ри Помощник Kапитан - DPO на кораб тип fallpipe на компанията DEME Offshore
Източник: Старнав

Старнав ООД - международен доставчик на корабни екипажи има отворени позиции за 2-ри Помощник Kапитан - DPO на кораб тип fallpipe на компанията DEME Offshore.

Изисквания към кандидатите:

  • Опит на длъжността
  • Мотивация за кариерно развитие
  • Добро владеене на английски език

Предлагаме:

  • Дългосрочно наемане
  • Работа на ротационен режим: 5 седмици на кораба / 5 седмици отпуск
  • Добро заплащане

За да кандидатствате за работа, моля, изпратете ни CV на:
  applicants@starnav.eu