Тревожни данни за младежката безработица по света

Защо изследването на младежката безработица има значение
Тревожни данни за младежката безработица по света

В почти всяка страна по света младежката безработица* е много по-висока от общата безработица.

В горната част на списъка Испания има най-високата младежка безработица в ОИСР, като почти един на всеки трима младежи не може да си намери работа. Несъответствието между образователните квалификации и пазара на труда е посочено като съществена причина за липсата на заети в Испания на възраст между 15 и 24 години.

Междувременно използването на временни договори и зависимостта от сезонни сектори – като туризма – за създаване на работни места са някои от многото причини за постоянно високата отчетена безработица сред демографските групи.

Обявено през юни, равнището на младежката безработица в Китай се е покачило до 21,3%, стремителен ръст от май 2018 г., когато е било под 10%. Китайската икономика е в процес на забавяне и стабилно нарастващата младежка безработица е накарало правителството да спре данните за възрастовата безработица за близко бъдеще.

Шефът няма да има право да търси работника в почивните дни чрез имейли и съобщения в социални мрежи. 

От другата страна на спектъра, в Япония само 4,2% от младите са без работа. Основна причина за това е намаляващото и застаряващо население на Япония.

В повечето страни от ОИСР е обичайно младите мъже да имат по-висок процент на безработица в сравнение с младите жени. Това контрастира с тенденцията във всички възрастови групи в ОИСР, където нивото на безработица е 6,3% за жените и 6% за мъжете.

Ножицата е най-широка в Словакия – 21,3% безработни млади мъже срещу 14,4% жени и Финландия – 19,2% мъже и 12,5 на сто жени.

В ОИСР повече млади жени избират да завършат висше образование, отколкото младите мъже, което може да доведе до по-добри перспективи за заетост. В същото време жените са свръхпредставени в секторите на здравеопазването и социалните грижи — и двата нарастват бързо благодарение на застаряващото население — което може да ги улесни при намирането на работа.

 

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2023 година

Защо проследяването на младежката безработица има значение?

Освен че е индикатор за общите възможности в дадена държава, младежката безработица е ключов показател за проследяване, тъй като може да бъде индикатор за бъдещите икономически перспективи.

Високите нива на младежка безработица също корелират с изтичането на мозъци в рамките на дадена страна, тъй като младите се местят другаде, за да намерят по-добра работа.

И накрая, голямото увеличение на безработните младежи исторически е довело до потенциални граждански вълнения, което го прави политически обременен показател за идентифициране и наблюдение от правителствата.

Безработните са тези, които съобщават, че са без работа, на разположение са за работа и са предприели активни стъпки за намиране на работа през последните четири седмици. Коефициентът на младежка безработица се изчислява като процент от работната сила на младите хора.