Ръст на инфлацията в няколко страни от ЕС

В Европейския съюз инфлацията е 9,9% през февруари 2023 г., с лек спад от 10,0% през януари, сочат данни на Евростат.
Ръст на инфлацията в няколко страни от ЕС

Годишната инфлация в еврозоната е 8,5% през февруари 2023 г., което е спад спад от 8,6% през януари. В Европейския съюз инфлацията е 9,9% през февруари 2023 г., с лек спад от 10,0% през януари, сочат данни на Евростат.

В сравнение с януари годишната инфлация спада в петнадесет държави членки, остава стабилна в две и се повишава в десет, сред които и големите икономики - Германия, Франция, Испания, Нидерландия. България е сред страните с намаляваща инфлация – 13,7% от 14,3 през януари.

Най-ниски годишни темпове са регистрирани в Люксембург (4,8%), Белгия (5,4%) и Испания (6,0%). Най-високи годишни темпове са отчетени в Унгария (25,8%), Латвия (20,1%) и Чехия (18,4%).

През февруари най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от храните, алкохола и тютюна (+3,10 процентни пункта, п.п.), следвани от услугите (+2,02 п.п.), неенергийните промишлени стоки (+1,74 п.п.) и енергията (+1,64 пункта).

А тук можете да прочетете какво е галопираща инфлация или хиперинфлация.