Хиперинфлация

В такива условия общото ниво на цените нараства главоломно, защото парите бързо губят стойността си.
Хиперинфлация

Най-тежката форма на инфлация, при която покупателната стойност на парите спада с от няколко стотин до няколко хиляди процента за кратък период от време. В такива условия общото ниво на цените нараства главоломно, защото парите бързо губят стойността си. Обикновено е следствие от тежки събития като икономически кризи, войни и политически сътресения.

Например след края на Първата световна война, през октомври 1923 г. месечната инфлация на Германия достига 29500%. През декември 1923 г. 4,2 трилиона марки се равняват на един щатски долар. В резултат на това обезстойностяване на немската марка, стойността на банкнотите е била толкова ниска, че хората ги използват вместо тапети и за подпалки.

Последният епизод на хиперинфлация в България е от 1997 г., когато нейното ниво у нас достига 1058% спрямо предходната година.