Февруарска среща на ИКТ Клъстер – Варна

На заседанието на 9-ти февруари в редиците ни с единодушие бяха приети още две организации – приветстваме "Clune Technology Investment Group Ltd.
Февруарска среща на ИКТ Клъстер – Варна
/ Източник: ИКТ Клъстер - Варна

На заседанието на 9-ти февруари в редиците ни с единодушие бяха приети още две организации – приветстваме "Clune Technology Investment Group Ltd. (CluneTech)" като пълноправен и ОбУ „Христо Ботев“ с. Цонево като асоцииран член, с които общият брой членове на Сдружението вече наброява 45, от които 28 пълноправни и 17 асоциирани. В това число са 26 компании, 6 университета, 6 неправителствени организации и 7 гимназии.

Домакин на срещата бе Икономически университет Варна и освен членове на Клъстера участие в дискусиите взеха гостуващи компании – потенциални членове – благодарим за уважената покана на представителите на Fraport Twin Star, DataArt, NRJ Soft, Global IT Center - Heidelberg Materials, Фондация МГ "Д-р Петър Берон", KASI Automation, СУ "Пейо Кр. Яворов" и Campus 90.

Все по-богат става и календарът от предстоящи събития, продукти и инициативи, които са изцяло в унисон с целите ни и обект на дейността на работните групи, чиито резултати бяха отчетени. Най-новите от тях са: 

• РГ „Образование“

UEVA – Акселераторът на Икомически университет – Варна – с активното участие на фирми от Клъстера в целия процес от менторство и оценяване до реализиране на перспективни проекти.​​

Кариерна борса на Технически Университет - Варна „Електроника и високи технологии“ 29- 31-ви март, на който бизнесите от Клъстера отново ще предложат възможност за развитие на заинтересовани студенти.​

Фондация МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – в подкрепа на каузата

Среща със СМБ Варна, инициативи и събития:

  • Предстояща на 11.02 тематична среща с преподаватели по Информационни технологии ​“Изкуственият интелект - възможности и предизвикателства“ – съвместно събитие на Съюз на математиците в България, ИКТ Клъстер – Варна и РУО – Варна
  • Традиционно регионално състезание "Преглед на знанията по математика" и "Преглед на знанията по информатика"


VARNA SMART CHALLENGE  - планирано за 23.02 състезание за ученици на ПГ КМКС „Акад. Благовест Сендов“ Варна, с подкрепата на ИКТ Клъстер - Варна​

Стажове, професионални паралелки, гимназии ​​– менторство, становища и писма от ИКТ Клъстер – Варна, в подкрепа на инициативи в тази посока

Програма Образование 2021- 2027. Процедури свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса – представена от председателя на УС на Сдружението. 

• РГ „Бизнес екосистема и колаборации"

Среща с АИКБ (Асоциациа на индустриалния капитал в България) – впечатления, перспективи и членство

Среща в Община Варна – обсъждане и подкрепа за изграждане на Черноморски младежки център.

Municipality of Guimarães, Portugal  - комуникация в посока обмяна на опит и тенденция за сътрудничество​

Активност на членовете - KPI – план за активно участие в дейностите на Клъстера​

Продуктова презентация от образователната платформа „Уча.се“ – пълноправен член на ИКТ Клъстер - Варна

Продуктова презентация от Wollow на "Софтуер за управление на продажби и лизинг в автокъща– пълноправен член на ИКТ Клъстер - Варна


Членовете на ИКТ Клъстер - Варна си поставиха за цел да мотивират повече млади хора да бъдат активни в образованието и да се включат дейно в изграждането на позитивния облик на Варна. Градът ни да се утвърди, като предпочитана дестинация за живеене и работа и успешно и устойчиво да се реализира потенциала на региона. 

В края на срещата председателят на УС към ИКТ Клъстер – Варна обобщи стратегическите теми, върху които е фокусиран Клъстерът и отбеляза напредъка по приоритетните оси на работа.