Уреждат правата на работещите за онлайн платформите

В момента платформите заобикалят законодателството, като ги водят като самонаети лица.
Уреждат правата на работещите за онлайн платформите

Все повече потребители купуват стоки или услуги през онлайн платформи като Glovo, Takeaway или Uber. Хората, които предлагат услугите си по този начин, често не са на стандартни трудови договори, което ги прави по-уязвими. Европейският съюз иска да защити правата им по-добре чрез директива за работещите за платформи.

През април 2024 г. Европейският парламент ще гласува нови правила за условията на работа на хората в така наречената „гиг“ икономика. Директивата за работещите за платформи цели да коригира статута на онези, които погрешно са класифицирани за самонаети, да увеличи прозрачността и да регламентира употребата на алгоритми и данни при вземането на решения за работещите.

Либерализацията на тока се отлага с година

Всички страни от ЕС ще трябва да приемат национални правила, които да направят така, че ако има индикации, че платформите упражняват контрол и управляват хората, които работят за тях, ще се смята, че тези хора имат статут на служители. В момента платформите заобикалят законодателството, като ги водят като самонаети лица.

Платформите ще имат право да оспорят такава презумпция, но те ще трябва да предоставят доказателства, че не съществува трудово отношение. Съгласно новата директива работещите за платформи не могат да бъдат уволнени въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система. Решения за условията на труд на работещите ще изискват наблюдение и надзор от хора.

Как луксът при полети стана достъпен за масовия потребител

Цифровите платформи няма да имат право да обработват определени видове лични данни на хората, които работят за тях - например лични разговори с колеги или лични убеждения. Платформите ще са длъжни да информират работещите за тях за използването на алгоритми и автоматични системи при вземането на решения за тяхното назначаване, заплащане и условия на труд.