Нова приливна вълна при покачване на банковите такси

Поскъпването обхваща най-различни услуги - откриване на сметка, внасяне и теглене на пари в брой, издаване на извлечение, като засяга и бизнес клиенти, и физически лица.
Нова приливна вълна при покачване на банковите такси
Източник: Pariteni.bg

В ход са нови повишения на банкови такси. Поскъпването обхваща най-различни услуги - откриване на сметка, внасяне и теглене на пари в брой, издаване на извлечение и т.н., като засяга и бизнес клиенти, и физически лица. Прави впечатление, че тарифите все повече се усложняват с нови разценки и вариации (например различни такси в зависимост от размера на сумите или според това дали се обслужва титулярят, или негов пълномощник).  

Банка ДСК вдига таксите за фирмените сметки. Обслужването на разплащателна сметка, в това число особена и ликвидационна, вече ще струва 20 лева на месец, а не 15 лева както досега.  Същото увеличение ще има и за разплащателна сметка на земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон - търговски дружества и еднолични търговци.

Ако клиентът поиска извлечение от сметката си, вече ще дължи 36 лв. (досега бе 30 лв.), ако то е до 10 страници. За по-големи обеми таксата става 3,60 лв. на страница.

Поскъпва и тегленето на пари на каса, като със заявка комисионата става 0,85% върху цялата сума, но не по-малко от 10 лева. Без заявка банката ще взима 1% от цялата сума. В момента таксата без заявка е 0,60 на сто от сумата, но минимум 10 лева, а без заявка - 0,80% от сумата.

При внасяне на пари, ако купюрите са описани, таксата ще е 0,70% от сумата, но минимум 10 лева, а ако не са - 1% от сумата, но минимум 30 лева. В момента таксата при подредени купюри е 0,50% от сумата, но минимум 5 лева, а за неоформени - 0,80% от таксата, но поне 30 лева.

По-високи такси за работа с пари в брой въвеждат редица банки в страната.

При Пощенска банка клиентите вече ще плащат повече за теглене на пари на каса от разплащателна сметка. За суми до 2000 лв. таксата става 0,70% върху изтегленото, но не по-малко от 7 лева. За над 2000 лв. таксата става  0,70% от сумата с предварителна заявка за теглене, а без заявка е 0,80% от цялата сума, но минимум 15 лева. Досега таксата беше 0,60% върху сумата, а без заявка - 0,70% от нея. 

Повече ще ви вземат на касата в банката и ако теглите пари от спестовната си сметка, като до 2000 лева таксата се вдига от 6 на 7 лева. Без заявка за по-големи суми от спестовната сметка банката вече ще прибира 0,80% от изтеглената сума, но не по-малко от 15 лева. Поскъпва и тегленето на пари от депозити - ако направите това на дата, различна от падежа, вече ще дължите не по-малко от 8 лева, или 0,75% от сумата. В момента няма минимална такса, а тя е 0,65% от изтеглената сума.

Банките ще предложат облекчени условия при обслужването на работещите получаващи минимална работна заплата.

В средата на август Централна кооперативна банка направи някои промени в тарифата са, а от 23 октомври ще има ново поскъпване. За внасяне на суми в евро по разплащателна или спестовна сметка банката вече ще взима минимум 1,50 евро, а не 1 евро както досега. За теглене на пари на каса пък таксата става минимум 6 лева, или 0,6% върху сумата. В момента има разлика - за суми до 100 лв. таксата е 9 лева, до 2000 лева тя е 6 лева, а над 2000 лева е 0,6%. Ако внасяте пари по чужда сметка, за суми до 50 лева банката ще взима поне 2 лева или 0,5% от сумата, а за над 50 лева - 2% от сумата, но не по-малко от 5 лева.

В средата на август ЦКБ вдигна таксите за теглене на пари в брой на каса, независимо дали от разплащателна, депозитна или спестовна сметка. Ако сумата е от 100 до 2000 лева, клиентът дължи 6 лева (а беше 4 лв.). По-голяма сума взима банката и ако няма предварителна заявка за теглите на пари. Таксата беше 0,6% върху сумата, но минимум 10 лева, а вече е 0,7%, но поне 10 лева.

Ако платите резервацията си за почивка по сметка в банката например и внесете парите в брой, ще дължите поне 6 лева или 0,45% от сумата, при 3 лева досега и 0,3% от сумата. 4 лева стана таксата, ако клиент реши да прехвърли пари от една своя сметка в друга или пък в такава на друг клиент.

БНБ мотивира банките да вдигнат лихвите

Общинска банка също вече вдигна някои от таксите си  от 10 август. За всеки превод от платежна сметка за основни операции към сметки или депозити на други клиенти таксата стана 1,50 лева при 90 стотинки по-рано. За всяка вноска на каса от лице, което не е титуляр на сметката за банкноти, банката взима вече 0,20% върху цялата сума, но не по-малко от 4 лева. Преди таксата беше 0,10%, но поне левче. 

За издаване на допълнителна дебитна карта таксата стана 6 лева, а за експресна услуга по издаване, подновяване или преиздаване на карта - 12 лева, при 10 лева преди това.

Клиентите вече дължат левче, ако искат отблокиране на дебитната им карта, след като са въвели три пъти грешен ПИН. Досега тази услуга беше безплатна. Ако решите да промените лимита, който можете да теглите, ще трябва да платите 6 лева. 48 лева без ДДС вече струва експресното издаване или подновяване на кредитна карта, което е увеличение с 8 лева.