Начини за издаване и обслужване на ваучерите за храна на електронен носител

От Министерството на финансите съобщиха, че във връзка с издаването на ваучерите за храна на електронен носител се предвиждат нови разрешения за оператори.
Начини за издаване и обслужване на ваучерите за храна на електронен носител
Източник: БТА

Начините за издаване и обслужване на ваучерите за храна на електронен носител ще бъдат урегулирани с предстоящите промени по Наредба 7 на Министерството на финансите. В момента тези промени се обсъждат и изготвят от експертна група, включително с участието на оператори на ваучери за храна, имащи опит у нас и в чужбина.

От Министерството на финансите съобщиха, че във връзка с издаването на ваучерите за храна на електронен носител се предвиждат нови разрешения за оператори.

С цел избягване на резки промени в нормативната уредба и затрудняване на лицата, се предвижда да се запазят основните елементи на действащата схема за ваучери за храна и редът за прилагането, а именно работодателите ще поръчват ваучери за храна на електронен носител на оператори и с тези ваучери наетите лица ще могат да пазаруват хранителни стоки, без алкохол и тютюневи изделия, в магазини, които имат сключен договор за обслужване с конкретния оператор, издал ваучерите

, уточняват от ведомството.

За първите шест месеца на 2024 г. ще се прилага данъчното облекчение и за ваучери за храна на хартиен носител, и за такива на електронен носител, като по този начин ще се осигури плавен преход към ползването изцяло на електронни ваучери. Това е свързано и с изграждане на нова мрежа от договорни взаимоотношения между работодатели, оператори и магазини за хранителни стоки от една страна, както и с осигуряването на техническа готовност от страна на операторите за издаване на ваучери за храна на електронен носител.

От финансовото министерство уточняват, че електронните ваучери остават социален разход на работодателя и представляват данъчно облекчение. В размер до 200 лв. месечно на служител, социалният разход под формата на ваучери за храна на електронен носител е освободен от облагане на ниво работодател с данък върху разходите, а на ниво нает не се облага с данъци върху доходите, както и върху него не се дължат осигурителни вноски.

БОРИКА анонсира важна промяна с ваучерите за храна

С дигитализацията за работодателя отпада необходимостта от осигуряване на ресурси за физическо разпределение, предоставяне и съхранение на хартиените носители. На ниво оператор и магазини за хранителни стоки ще отпадне необходимостта от физическо отчитане и съхранение на хартиените носители.

В момента операторите водят отчетност на броя и серийните номера на отпечатаните от тях ваучери за храна. Те са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им, както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите. Според законовата уредба всички плащания между оператори и работодатели и между оператори и доставчици се извършват по банков път. Операторите издават документи за предоставените ваучери, в които задължително се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, като задължително предприемат всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение, ползването и осребряването на ваучерите за храна.

Нова приливна вълна при покачване на банковите такси 

Операторите сключват договори с работодатели, на базата на които отпечатват заявените от бизнеса ваучери за храна. Номиналната стойност на поръчаните ваучери, отделно от възнаграждението за услугата, се внасят от работодателя в открита от оператора специална банкова сметка "ваучери за храна", след което операторът предоставя отпечатаните ваучери на работодателя, който от своя страна ги предоставя на свои служители. Те могат да ги ползват само в търговски обекти, с които конкретният оператор има сключен договор за обслужване.

От Министерството на финансите посочват, че с данъчното облекчение се насърчават работодателите да извършват социални разходи под формата на предоставяне на храна на работниците/служителите с цел възстановяване на работоспособността им и увеличаване на производителността на труда.

Дигитaлнaтa бaнĸa Rеvоlut щe пpoдaвa зacтpaxoвĸи зa aвтoмoбили.

Доклади за данъчните разходи на министерството показват, че през 2007 година са били освободени от облагане малко над 2,9 млн. лева социални разходи за ваучери за храна. През годините сумата расте и достига близо 38,8 млн. лева през 2021 г.